Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα.

Αναλαμβάνετε την διόρθωση της εργασίας που εσείς μου κάνατε ;

Ασφαλώς, σε περίπτωση που
α) τα λάθη  είναι  δικά  μας,
β) δεν  έχει  απαιτήσεις -συμπληρώσεις επιπλέον  από  τις διευκρινήσεις  που μας δώσατε  εσείς  πριν κοστολογηθεί  η εργασία.
Η συμπλήρωση  ή διόρθωση  τμημάτων  που δεν είχαν  διευκρινιστεί  με οδηγίες  εκ των προτέρων  κοστολογούνται  εκ νέου, αλλά  με οικονομικότερο  τρόπο.